PvdA ziet stroomeiland als duurzame kans voor Groningen

Een stroomeiland, North Sea Island, voor windenergie is een belangrijke schakel voor produktie, distributie en opslag van duurzame energie. De PvdA ziet dit stroomeiland als een prachtige kans voor het Noorden zich duurzaam te profileren, werkgelegenheid te creëren, toekomstperspectief te bieden en als alternatief voor wind op land.

De publieke belangen en maatschappelijke relevantie om een stroomeiland in het Noorden te realiseren zijn groot: het biedt perspectief, werkgelegenheid en een flinke bijdrage aan de Groninger duurzame ambitie. Daarbij is het logisch de energiehub ver boven de wadden te realiseren t.o.v. de samenwerkende partnerlanden waaronder Duitsland en Denemarken.

William Moorlag wijst de minister op Noord Nederland als lokatie en verzoekt de minister dit onder de aandacht te brengen bij het consortium: “betrek de Noordelijke provincies, de Eemshaven, Harlingen en Den Helder zo spoedig mogelijk bij de planontwikkeling en verder onderzoek”.
Ankie Beenen riep woensdag 29 november de Gedeputeerde Staten van Groningen op zich direct in te zetten voor Noord Nederland en actief de lobby te starten om deze unieke kans voor Groningen niet aan ons voorbij te laten gaan. Dit is het moment om werk te maken van een duurzaam Groningen en perspectief voor de regio te bieden.