RDM Innovation Connector helpt MKB met kennis en middelen

Dankzij de RDM Innovation Connector kan het Nederlandse MKB vanaf 1 december 2016 beschikken over industriële robotarmen, 3D-printers of een waterloopkundig laboratorium. Op RDM Rotterdam is dit soort hightech apparatuur en de bijbehorende kennis vanuit verschillende disciplines voorhanden dankzij het aanbod van onderwijs, bedrijven en faciliteiten. RDM Innovation Connector maakt via één aanspreekpunt al die kennis en middelen toegankelijk voor het (mkb-)bedrijfsleven in heel Nederland.

Op RDM Rotterdam hebben tot op heden voornamelijk bedrijven die gevestigd zijn op RDM gebruik gemaakt van de kennis van het onderwijs, de kruisbestuiving met startups en de vele hightech prototype- en testfaciliteiten. Dit heeft al tot vele innovaties geleid”, aldus directeur Jouke Goslinga. RDM Rotterdam past in het streven van Havenbedrijf Rotterdam om via innovatie nieuwe havenactiviteiten te ontwikkelen en de positie van de haven van Rotterdam te verstevigen.

RDM Rotterdam
RDM Rotterdam is dé plek voor innovatie en maakindustrie in de Rotterdamse haven en stelt zich als doel bedrijven te faciliteren om technische ideeën sneller te realiseren. Met de toevoeging van de RDM Innovation Connector kunnen bedrijven bij één loket ‘aankloppen’ om hun technische idee of ontwikkelde concept te ontplooien. Speciaal voor de RDM Innovation Connector zijn vanuit verschillende disciplines professionals aangenomen of beschikbaar gemaakt om deze innovatietrajecten te begeleiden. Op basis van de specifieke vraag van het bedrijf worden een innovatieteam en hightech machines ter beschikking gesteld. Een innovatieteam kan bestaan uit studenten, docenten, lectoren en onderzoekers van de benodigde disciplines, vaak in combinatie met de expertise van andere innovatieve bedrijven en een professioneel en zeer uitgebreid machinepark om direct te kunnen prototypen en testen.

“RDM heeft zich snel ontwikkeld als de ‘place to be’ voor industriële innovatie. Het trekt sectorleiders aan om informele netwerken te creëren en de uitdagingen van morgen te adresseren. Klantbehoeften en ‘time to market’ zijn daarbij fundamentele concurrentievoordelen. Uit ervaring weten we dat RDM een katalysator is om grote ambities mogelijk te maken. Daarom is het een logische stap om de RDM Innovation Connector aan meer bedrijven aan te bieden”, aldus Marc Goedkoop van MGAubel (Eén van de vier bedrijven die al gebruik maakt van de RDM Innovation Connector).

Partners
De RDM Innovation Connector is opgezet door het Havenbedrijf Rotterdam (RDM Rotterdam), Hogeschool Rotterdam (RDM Centre of Expertise) en RDM Makerspace. De afgelopen 10 jaar heeft het Havenbedrijf Rotterdam de voormalige werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) herontwikkeld. In samenwerking met Hogeschool Rotterdam is hieruit RDM Rotterdam ontstaan, de plek voor innovatie in het havengebied. RDM Centre of Expertise is vanuit Hogeschool Rotterdam aangehaakt vanuit de samenwerking tussen onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties. RDM Makerspace, als specialist op het gebied van hightech apparatuur en maakindustrie, stelt hun kennis en hightech machines ter beschikking. Door de deskundigheid van de verschillende partners te bundelen en dit als één pakket aan te bieden, kunnen bedrijven sneller hun weg vinden van idee naar prototype. RDM Innovation Connector is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.