Reactie Ocean 2012 op Zeeuwse visfraude

Vandaag werd in Vlissingen een illegale visserij-operatie blootgelegd door het openbaar ministerie. 
Een visser, twee reders en een handelaar worden er van verdacht illegaal vis te hebben aangeland waarvoor zij geen vangstrechten hadden en het zwart doorverkopen van vis. Ook worden zij verdacht van het illegaal aanlanden van te jonge (ondermaatse) vis. Dit voorbeeld, en andere recentere voorbeelden van fraude tonen aan dat adequate controle en handhaving van cruciaal belang is om ervoor te zorgen dat de visbestanden in de zee beschermd worden en visserij ook in de toekomst mogelijk blijft.

Commerciële visvangst is in heel Europa geregeld via een quotasysteem. Aan de hand van wetenschappelijke berekeningen wordt bekeken hoeveel vis er gevangen kan worden zonder dat de vispopulaties in zee in gevaar komen. Deze hoeveelheid wordt verdeeld over alle vissers die recht hebben om te vissen in een bepaald gebied. Om te voorkomen dat er alsnog te veel vis gevangen wordt is goede controle en handhaving belangrijk.

Op 23 oktober stemt het Europese Parlement over de toekenning van Europese visserijsubsidies voor de komende 7 jaar. In het voorstel dat er nu ligt is maar een klein budget opgenomen voor controle en handhaving en dataverzameling, en krijgen subsidies die in het verledenaantoonbaar geleid hebben tot een toename van overbevissing ruim baan. OCEAN2012 zet zich in voor het gezond maken én houden van Europese zeeën, en roept Europarlementariërs op tegen de subsidie voor nieuwe schepen en nieuwe motoren te stemmen, en juist vóór meer geld voor dataverzameling, controle en handhaving .

Meer… Ocean2012