Reactie op rapport Onderzoeksraad Shell Moerdijk

Gezamenlijk doorgaan met het investeren in veiligheid. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, de gemeente Moerdijk en de Provincie Noord-Brabant vinden de resultaten die uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar voren komen realistisch. Hoewel de regie op veiligheid bij de bedrijven zelf begint voelen de overheden zich medeverantwoordelijk voor de huidige stand van de veiligheidscultuur.

Aandacht voor het verbeteren van de veiligheidscultuur moet zowel voor bedrijfsleven als voor de overheid topprioriteit zijn. Alle conclusies op het gebied van toezicht en crisisbeheersing van de Onderzoeksraad naar de explosie en brand bij Shell op 3 juni 2014 worden door de overheidspartijen gedeeld.

Naar aanleiding van de explosie gevolgd door brand in een van de reactoren van Shell op het industrieterrein in Moerdijk op 3 juni 2014 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport gepubliceerd. De OvV onderzocht de achtergrond en toedracht van dit incident en de wijze waarop toezicht en de crisisbeheersing hebben plaatsgevonden.

Doeltreffende incidentbestrijding
Uit onderzoek van OvV blijkt dat de brand door de hulpverlenende instanties ‘doeltreffend’ is bestreden. De opkomsttijd van de brandweer was ruim binnen de normtijd. De inzetstrategie ‘uitbreiding van de brand voorkomen door koelen van de omliggende installaties en gecontroleerd laten uitbranden van de brand’ heeft volgens de OvV gewerkt.

Passende opschaling en adequate bestuurlijke samenwerking
De Onderzoeksraad constateert dat de operatie onder controle was in de gekozen GRIP-structuur. Er is efficiënt samengewerkt tussen de verschillende crisisteams. Er is veel geleerd en verbeterd na de zeer grote brand bij Chemiepack op industrieterrein Moerdijk in 2011. Desondanks zijn er voor de overheidsinstanties aandachtspunten uit het onderzoek naar voren gekomen. Deze worden ter harte genomen en uitgevoerd.

Oppakken aandachtspunten
Inmiddels is een start gemaakt met het oppakken van de aandachtspunten. De acties richten zich enerzijds op het versterken van de samenwerking en slagkracht van de handhaving en toezicht van de overheden en anderzijds aan het geven van een verdere impuls aan de integrale aanpak van fysieke veiligheid op het haven- en industriecomplex. Hoewel de regie op veiligheid te allen tijde bij het bedrijf zelf begint werken de veiligheidsregio’s, gemeenten, havenschap, bedrijven, instellingen en omwonenden van het industrieterrein Moerdijk samen verder aan een veiligere omgeving.

Meer… Gemeente Moerdijk