VIDEO: Reactie PEW op visvangstmogelijkheden 2015 van Europese Commissie

Overfishing

De Europese Commissie heeft vandaag de kennisgeving over visvangstmogelijkheden voor 2015 gepubliceerd. Dit document dient als leidraad voor de toestand van visbestanden in de Europese Unie. Het geeft ook een indicatie van snelheid en commitment waarmee de Commissie het hervormde EU visserijbeleid invoert. Hierin wordt vereist dat er waar mogelijk in 2015 maar uiterlijk in 2020 een einde aan de overbevissing in de EU komt.

Volgens de Communicatie is het percentage overbeviste visbestanden toegenomen van 39 tot 41 procent in het Noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan (waar de Noordzee onder valt). In 2013 waren 16 van de 41 beoordeelde vissoorten overbevist, en in 2014 waren het er 19 van de 46. Bovendien meldt de communicatie dat naast het hogere percentage overbeviste soorten ook de snelheid van de overbevissing is gestegen. In 2013 hebben de Ministers van Visserij vangsten toegestaan die gemiddeld 11 procent boven het wetenschappelijke advies lagen; in 2014 waren de gemiddelde beperkingen aanzienlijk hoger – 35 procent boven het wetenschappelijk advies.

Ending Overfishing from OCEAN2012 on Vimeo.

Uta Bellion, directeur van het Europese mariene programma van The Pew Charitable Trusts, reageerde als volgt: “In de afgelopen twee jaar hebben visserijministers besloten de vangstmogelijkheden aanzienlijk hoger te stellen dan het wetenschappelijk advies, ondanks dat ze zichzelf wettelijk verplicht hebben om overbevissing in de EU te beëindigen. Deze Communicatie is een wake-up call voor alle EU-burgers om besluitvormers onder druk te zetten dezelfde ambitie te tonen bij de invoering van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid als bij de hervorming ervan.”

Om het tij van overbevissing in de EU te keren en tot duurzame visserij te komen moeten de Europese Commissie en de Raad van Visserijministers:
• Toegestane vangsten vaststellen volgens het wetenschappelijke advies zodat de visbestanden kunnen herstellen tot een niveau waarbij maximale duurzame opbrengst (MSY) bereikt wordt
• Overeenkomen dat vertragingen in het beëindigen van overbevissing in 2015 alleen kunnen worden toegestaan als deze gebaseerd zijn op bewijs van ernstige sociale en economische problemen voor de betrokken vissersvloten – en met duidelijke plannen om overbevissing van de relevante vissoorten na 2015 zo snel mogelijk te beëindigen
• Ervoor zorgen dat elke verhoging van de quota voor vissoorten die vallen onder de discard ban voor ongewenste vis – de aanlandingsplicht – gestaafd wordt door robuust bewijs van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES), en zich beperkt in de toepassing.

Meer… The PEW Charitable Trusts en Ocean2012