Record omzet en orderboek Boskalis in eerste halfjaar 2012

  • binnenland

HOOFDPUNTEN
• Omzet naar recordhoogte van EUR 1,4 miljard
• EBITDA van EUR 255 miljoen
• Nettowinst van EUR 102,5 miljoen
• Orderportefeuille naar recordhoogte van EUR 3,75 miljard

VOORUITZICHTEN
• Stabiele marktomstandigheden
• Verwachting nettowinst 2012 van EUR 210-230 miljoen

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft de omzet in het eerste halfjaar van 2012 zien toenemen met 12% tot EUR 1,4 miljard (eerste halfjaar 2011: EUR 1,25 miljard). De autonome omzetgroei bedroeg 5%. De nettowinst nam af tot EUR 102,5 miljoen (eerste halfjaar 2011: EUR 114,1 miljoen). De orderportefeuille is ten opzichte van eind vorig jaar toegenomen en bereikte een niveau van EUR 3.753 miljoen (ultimo 2011: EUR 3.489 miljoen).

De EBITDA in het eerste halfjaar kwam uit op EUR 255 miljoen en het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg EUR 146 miljoen (EBITDA eerste halfjaar 2011: EUR 277 miljoen en EBIT: EUR 163 miljoen). De afname wordt hoofdzakelijk verklaard door lagere resultaten in de segmenten Baggeren, Maritieme Infrastructuur en Droge Infrastructuur. In de segmenten Harbour Towage en Salvage, Transport & Heavy Lift was daarentegen sprake van een goed eerste halfjaar met een hoog activiteitenniveau en een toename van het bedrijfsresultaat.

Peter Berdowski, CEO Boskalis:
“In de markt van vandaag hebben we een prima halfjaar neergezet met een recordomzet en een historisch hoog orderboek. Ook de bezetting van de baggervloot was goed. De toevoeging van SMIT werpt duidelijk haar vruchten af – zowel in financiële bijdrage als in nieuwe marktinitiatieven, met name op het gebied van Offshore Energy.

De goed gevulde orderportefeuille biedt perspectief voor de bezetting van de schepen in de rest van het jaar. Naar verwachting zullen de marktomstandigheden op korte termijn niet wezenlijk veranderen. Wij zien met name kansen in de offshore energiemarkt en in de havenontwikkelingen.”

>> Klik hier voor het Halfjaarbericht 2012 met toelichting <<

MARKTONTWIKKELINGEN
De markten waarop Boskalis actief is, worden voor de lange termijn gedreven door groei van de wereldhandel, energieconsumptie, wereldbevolking en de gevolgen van klimaatverandering. Momenteel zien wij in meerdere regio’s in de wereld en in verschillende marktsegmenten klanten die initiatieven ontwikkelen voor nieuwe infrastructuurprojecten. Dit geldt in het bijzonder voor energie- en grondstoffengerelateerde projecten in Zuid-Amerika, West-Afrika en Australazië evenals havenontwikkelingen buiten Europa.

De marktontwikkelingen in de offshore energiemarkt zijn van belang voor een substantieel deel van onze business. In het verlengde van de vraag naar en de aanleg van nieuwe olie- en LNG import- en exportterminals, wordt een groei van de terminalactiviteiten (Smit Lamnalco) voorzien.

Verder zijn de ontwikkelingen bij Transport, Heavy Lift en Subsea voor een groot deel afhankelijk van het aantrekken van de vraag vanuit de energiemarkten, in het bijzonder die van de offshore energiemarkt in Noordwest-Europa, Brazilië en Zuidoost-Azië.

VOORUITZICHTEN
De Raad van Bestuur verwacht dat de bedrijfsontwikkeling in het tweede halfjaar, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, in lijn zal liggen met het eerste halfjaar. Naar verwachting zal de nettowinst over 2012 circa EUR 210-230 miljoen bedragen.

De financiële positie van Boskalis is zeer solide. Naar verwachting zal het totale investeringsniveau in 2012 ruim EUR 325 miljoen bedragen en uit de eigen kasstroom worden gefinancierd.

Meer… Boskalis

 

Related news

List of related news articles