Reddingsactie Ms. Oosterschelde

De veerboot Oosterschelde werd in 1933 gebouwd voor de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD). Tegenwoordig ligt het schip in Zwolle. De huidige eigenaar wil van de Oosterschelde af en is bereid haar tegen een redelijke prijs te verkopen. De bedoeling van de Werkgroep PSDnet.nl is om de Oosterschelde terug naar Vlissingen te halen, een ligplaats in de Dokhaven is al toegezegd door de gemeente. 

De veerboot Oosterschelde ligt in Zwolle. De verkopende partij wil de ligplaats verder ontwikkelen en zou de Oosterschelde graag verkopen voor een redelijke prijs en zonder winstoogmerk, om het historische schip in Vlissingen een thuishaven te geven. Een ligplaats is al geregeld voor het schip in de Dokhaven.

De Dokhaven in de binnenstad van Vlissingen was jarenlang de thuisbasis van scheepswerf De Schelde en is letterlijk de geboortegrond van de veerboot. Recent zijn de Scheldekraan en het Dokje van Perry gerestaureerd en een projectontwikkelaar is bezig met diverse woningen op het terrein.

Cultuurhistorische waarde
Bijna niets in Zeeland herinnert aan de PSD. De laatste autoveerdiensten werden in 2003 opgeheven en diverse veerboten zijn verkocht aan het buitenland. De Oosterschelde is zeer exemplarisch voor het provinciale veerbedrijf.

Enerzijds vertoont het schip gelijkenissen met de stoomboten van weleer, anderzijds is het een moderne veerboot met dieselmotor en gebouwd op het vervoer van auto’s. Daarnaast staat de Oosterschelde symbool voor de Vlissingse scheepsbouw, als resultaat van lokaal vakmanschap uit de jaren 30.

Bijna alle historische kenmerken zijn anno 2015 nog aanwezig op het schip, zoals de teakhouten dekken en salons, elektrische systemen, de reddingssloepen en in de machinekamer staat een unieke nog werkende Schelde-Sulzer-dieselmotor. Het behouden van de Oosterschelde is een bijzondere en waarschijnlijk eenmalige kans om in Zeeland de vergeten geschiedenis van de Zeeuwse veerdiensten tastbaar te maken.

Geschiedenis van de veerboot
Zeeland bestond voor de aanleg van de Deltawerken, een brug en een tunnel uit verschillende eilanden. De provinciale veerdiensten waren de belangrijkste schakel in het verkeer tussen de eilanden en de rest van Nederland. Hieronder enkele kernpunten uit de geschiedenis van de veerboot Oosterschelde:

• Tewaterlating: 2 juni 1933, bij De Schelde in de Vlissingse Dokhaven
• Overdracht aan de PSD: 15 mei 1934
• Schelde-Sulzer dieselmotor (420 APK, 260 omwentelingen per minuut)
• Dienstlijn: de veerdienst over de rivier Oosterschelde (Katseveer – Zierikzee)
• In mei 1940 gezonken in de haven van Breskens ter voorkomen van Duitse overname
• Bij gedwongen herstel in Vlissingen getroffen door een Britse bom en vernield
• Door slimme sabotage pas na de oorlog hersteld, 25 oktober 1946 weer in dienst
• Na de Watersnoodramp van 1953 heeft het schip geholpen bij de evacuatie
• Een aantal jaar ‘s zomers verhuurd aan Rederij Doeksen op Terschelling
• Tot 2 januari 1972 opgenomen in de actieve PSD-vloot
• Sindsdien in gebruik als restaurantschip in o.a. Amsterdam, Lelystad en Zwolle
Mogelijkheden Oosterschelde
De Oosterschelde is momenteel ingericht als restaurantschip. Dit maakt het voor horeca-ondernemers makkelijk om op een sfeervolle locatie hun zaak te beginnen. Daarnaast zou het schip ook goed kunnen dienen als bed & breakfast, overnachtingen in authentieke hutten in de Vlissingse binnenstad. Ook is er genoeg ruimte om een museum in te richten over het schip en de Zeeuwse veerdiensten in samenwerkingen met Vlissingse stichtingen.