Reddingsbrigades oefenen rampscenario op Sneekermeer

Door blikseminslag op het eiland Kolmeersland zijn er verschillende mensen in de problemen gekomen. Op het moment dat de blikseminslag plaatsvond was er een groot feest aan de gang op het Starteiland. Het vermoeden is dan ook dat er verschillende gewonden zullen zijn. Er schijnen ook mensen op het water te drijven. Het is momenteel chaos en er is geen goed overzicht van de situatie. Reddingsbrigade Nederland heeft de vraag binnengekregen van de Meldkamer Noord-Nederland om met varend materiaal te komen. Aan de eenheden van de reddingsbrigade de taak om het gebied te verkennen en hulp te bieden aan eventuele slachtoffers.

Dit is het scenario dat zaterdag 7 november zal worden geoefend tijdens de Landelijke Rampenoefening “Bliksem” van Reddingsbrigade Nederland. 17 reddingsbrigades uit de regio’s Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland-Noord oefenen die dag op het Sneekermeer nabij Offingawier.

Reddingsbrigade Nederland organiseert deze landelijke rampenoefening in samenwerking met de RVR Fryslân en RVR Groningen/Drenthe met als overkoepelende oefendoel ‘Het redden en evacueren van slachtoffers over water’. Bij de oefening worden zo’n 85 hulpverleners van de Reddingsbrigade ingezet. Circa 45 personen werken mee als figurant waaronder enkele Lotus slachtoffers. De oefening duurt van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Reddingsbrigade Nederland heeft een formele taak ten aanzien van evacuatie en hulpverlening bij o.a. overstromingsrampen. Zij heeft hiervoor met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Nationaal Rampenfonds een overeenkomst gesloten. Reddingsbrigade Nederland heeft over het hele land 90 reddingseenheden gestationeerd: de Nationale Reddingsvloot (NRV) Dat zijn speciaal ontworpen boten voor het varen in ondergelopen gebieden en evacuatie doeleinden met professioneel opgeleide en getrainde bemensing. Deze 1.700 speciaal opgeleide vrijwilligers staan 365 dagen per jaar binnen 1 uur na alarmering klaar voor een eventuele inzet overal in Nederland. Jaarlijks worden er voor deze reddingseenheden rampenoefeningen georganiseerd.