Reddingsoperatie voor school vissen

Waternet heeft in een z. g. effluentleiding in de oude rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zeeburg een enorme school vissen aangetroffen.
Deze vissen zijn in de afgelopen jaren als jonkie door een rooster gezwommen.

Bron: AT5, 17-11-2006;