Renovatie Maritiem Instituut Willem Barentsz gaat van start

De aanbesteding van de renovatie van het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling is afgerond. Aannemingsmaatschappij Friso heeft de aanbesteding gewonnen. Binnenkort start de voorbereidingen van de modernisering van het schoolgebouw. De onderwijsinstelling wordt veranderd in een eigentijdse onderwijsomgeving die klaar is voor de toekomst.

Naar verwachting wordt de gehele verbouwing rond de zomer van 2019 afgerond. Tijdens de renovatie wordt het onderwijs tijdelijk gehuisvest in de twee WestCord Hotels en in units op het MIWB-terrein.

Excellent onderwijs nu en in de toekomst
Met de renovatie wil het MIWB het schoolgebouw en bijbehorende faciliteiten upgraden zodat het excellent maritiem onderwijs kan blijven aanbieden. Hiermee draagt de onderwijsinstelling bij aan prettig leven en studeren en een inspirerende werkomgeving. In het trainingscentrum komt een extra verdieping zodat er ruimte is voor meer simulatoren en op de campus komt een gezamenlijke studieruimte. Tijdens de renovatie houdt het MIWB rekening met duurzaamheid, bijvoorbeeld door optimale isolatie en duurzaam opgewekte energie.

Maritiem Instituut Willem Barentsz
Het MIWB op Terschelling is onderdeel van NHL Stenden Hogeschool en kent een lange geschiedenis. De opleidingen van het MIWB staan al jaren op de eerste plaats in de Keuzegids hoger onderwijs. De kwaliteit van het maritieme onderwijs behoort tot de hoogste van Nederland en ook internationaal staat het instituut hoog aangeschreven. Met de renovatie kan het MIWB zijn excellente positie behouden en versterken.