Restyling of www.hme.nl

De website van Holland Marine Equipment is sterk verbeterd. De site www.hme.nl heeft een frisse, nieuwe ‘look’ gekregen en de functionaliteit is verder uitgebouwd. De verbeteringen leiden ertoe dat HME-leden beter zijn te vinden in internationale zoekmachines, dat de services van HME klantvriendelijker worden aangeboden en dat de portaalfunctie verder is uitgebouwd. Daarnaast zijn de free publicity mogelijkheden voor de leden verder toegenomen.

Na bijna 2,5 jaar was de HME-website volledig uit zijn jasje gegroeid. De site was destijds opgezet voor ruim honderd leden, maar inmiddels zijn dat er al meer dan 160. Ook de activiteiten van HME zijn navenant toegenomen. ‘Ons cursusaanbod, onze internationale beursdeelnames en handelsmissies en onze activiteiten op innovatiegebied nemen toe. Ook het aantal vacatures op onze site en de verzoeken om downloads van bijvoorbeeld de HME-voorwaarden overtreffen onze verwachtingen. Dat vraagt om een verdere professionaliseringsslag. Wij werken voor het bedrijfsleven, dan moet je jezelf ook bedrijfsmatig profileren’, zegt HME-directeur Martin Bloem.

De basisopzet van de site is overigens ongewijzigd. Nog steeds is er een bedrijvengedeelte (the companies) en een verenigingsgedeelte (the association) en is de voertaal Engels. In het bedrijvengedeelte vindt de klant alle eerstelijns informatie over de aangesloten leden, zoals adresgegevens, hyperlinks, producten en diensten en veelal een uitgebreid ondernemingsportret. In het verenigingsgedeelte is nu in één oogopslag duidelijk met welke activiteiten HME zich de komende tijd bezighoudt. Hiervoor wordt bij events een compleet overzicht getoond van de komende activiteiten op het gebied van Kennisoverdracht, Export en Innovatie. Naast de activiteiten binnen deze 3 pijlers zijn de overige activiteiten van HME in het overzicht terug te vinden.

Verder is de huisstijl van HME compleet doorgevoerd in de vernieuwde website en is de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief HMEdia uitgebreid, zodat meer nieuwsberichten en informatie over de komende activiteiten gepubliceerd kunnen worden. HME-leden kunnen voor opname in de HMEdia hun persberichten sturen naar Linda te Veldhuis, PR-manager Holland Marine Equipment (T: (010) 44 44 333 of E: [email protected]).

De vereniging Holland Marine Equipment vertegenwoordigt de Nederlandse maritieme toeleveranciers door versterking van het kwaliteitsimago, stimulering van innovatie en bundeling van know-how. De aangesloten ondernemingen zijn actief als maritiem installateur, toeleverancier van maritieme apparatuur en componenten, maritiem dienstverlener of als scheepsreparateur.

Bron: HME, 09-12-2004;