Resultaat Havenbedrijf stijgt tot 90 miljoen euro in eerste halfjaar

Het resultaat van het Havenbedrijf Rotterdam is, vergeleken met 2009, in het eerste halfjaar gestegen met € 13 miljoen tot € 90 miljoen. De stijging is vooral een gevolg van de toegenomen opbrengsten. De opbrengsten uit de verhuur van terreinen namen € 10 miljoen toe (9%) door nieuwe terreinuitgiften en indexering. De zeehavengelden namen € 6 miljoen toe (4%). Deze stijging is aanzienlijk lager dan de toename van de overslag van 15% door de eenmalige crisiskorting op het zeehavengeld van 7%.

Een stabiele ontwikkeling van het resultaat is voor het Havenbedrijf belangrijk gezien het omvangrijke investeringsprogramma van het Havenbedrijf op de middellange en lange termijn. Daarbij gaat het om investeringen in zowel het bestaande havengebied als Maasvlakte 2. Deze investeringen worden voor ongeveer de helft uit de operationele kasstroom bekostigd. De andere helft wordt vanuit de kapitaalmarkt gefinancierd.

Het Havenbedrijf investeerde in het eerste halfjaar € 200 miljoen, 26% meer dan in het eerste halfjaar 2009. Van die € 200 miljoen werd € 72 miljoen geïnvesteerd in de bestaande haven en € 128 in Maasvlakte 2. De totale investeringen in het eerste halfjaar zijn daarmee ruim drie keer zo groot als het totaal aan afschrijvingen in het eerste halfjaar. De investeringen lopen dit jaar op tot € 545 miljoen en zullen in 2011 verder toenemen tot ongeveer € 700 miljoen. Daarmee investeert het Havenbedrijf in een gezonde toekomst voor de mainport én verdere versterking van de Nederlandse economie.

Verwachting is dat het resultaat van het Havenbedrijf over heel 2010 circa 10% hoger zal zijn dan over 2009.

Bron: Port of Rotterdam, 12-08-2010;