Resultaten Neptune Energy op schema voor 2019

Neptune Energy Group heeft haar financiële resultaten over de eerste helft van 2019 gepubliceerd. De resultaten in Nederland waren iets minder dan verwacht, maar het bedrijf ligt op schema voor het gehele jaar. De twee nieuwe boringen, de putten E17a-A6 en L5a-D4, zijn respectievelijk gestart in april en mei en zijn in een vergevorderd stadium van het boorproces.

Platform Q13 foto Neptune Energy pb 6-6-2019
Platform Q13. Foto, Neptune Energy.

Naast de significante investering voor de nieuwe boringen kende Neptune Energy de eerste helft van het jaar nog een ander hoogtepunt: het Q13a-platform voor de kust van Scheveningen werd geselecteerd als locatie voor de eerste offshore, groene waterstofpilot ter wereld. Deze pilot laat de daadwerkelijke integratie zien van diverse energiesystemen op de Noordzee: aardgas, windenergie en waterstof.

Bij succes kan dit betekenen dat er een oplossing is om het teveel aan windenergie op de Noordzee, bijvoorbeeld tijdens een storm, om te zetten naar waterstof. Waterstof is vervolgens op te slaan en te transporteren via de bestaande gasinfrastructuur. Daardoor gaat geen duurzame energie verloren en kan de productie van aardgas langer doorgang vinden. Integratie van bestaande energiesystemen kan daarmee een bijdrage leveren aan een versnelde energietransitie op de Noordzee.

Lagere productie

In het tweede kwartaal kende Neptune Energy in Nederland een lagere productie dan verwacht. Door technische oorzaken moest de productie bij twee van de platformen worden stilgelegd. Het productiecijfer voor het tweede kwartaal komt hierdoor uit op 20,2 boepd. Het eerste kwartaal was dit 25,7 boepd. Wel is zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van de ongeplande productiestop op het Q13a-platform door het onderhoud dat voor dit platform gepland stond een half jaar naar voren te halen. Het kostenbesparingsprogramma, waarmee $5 miljoen per jaar bespaard gaat worden, ligt op schema.

Lex de Groot, managing director Neptune Energy in Nederland: “De investeringen, nieuwe boringen en de groene waterstofpilot laten zien dat Neptune de toekomst positief inziet. De potentie van de Nederlandse Noordzee en de rol van offshore aardgas voor een CO2-arme energievoorziening voor ons land zijn helder. Daarin blijven wij investeren. Verder investeren wij in een derde boring, later dit jaar. Daarnaast zien we de toegevoegde waarde van aardgas als energiesysteem, geïntegreerd met wind en waterstof, waarbij we gebruikmaken van een deel van de bestaande infrastructuur. ”

“ De diverse energiesystemen kunnen elkaar versterken. Om die mogelijkheden te verzilveren, moeten we de Nederlandse offshore sector weer aantrekkelijk maken voor investeerders. Daarom blijven wij aandringen op een snelle invoering van de in mei 2018 aangekondigde fiscale investeringsaftrek voor kleine velden op de Noordzee. TNO heeft becijferd dat er nog ten minste 100 BCM aardgas is te vinden. Nederlands offshore aardgas gebruiken om Nederlandse huizen te verwarmen en in de overige gasvraag te voorzien, kent vele voordelen. Het beperkt onze energieafhankelijkheid van andere landen en de Nederlandse economie vaart er wel bij. Verder zorgt Nederlands offshore aardgas voor werkgelegenheid en houdt het de energieconsumptie betaalbaar. Wat vaak onderbelicht blijft, is dat Nederlands aardgas ook voordelen kent voor de energietransitie. Het heeft namelijk een lagere CO2-footprint ten opzichte van geïmporteerd aardgas. Daarnaast gebeurt de productie op de Noordzee op een veilige manier, volgens strenge veiligheids- en milieuvoorschriften, waarop strikt wordt toegezien door Staatstoezicht op de Mijnen.”