Resultaten RETROFIT gepresenteerd in slotconferentie

De resultaten van het Europese RETROFIT project zijn dinsdag 20 januari tijdens een slotconferentie in Rotterdam gepresenteerd. RETROFIT is een driejarig programma waarin onderzoeksinstituten en universiteiten in nauwe samenwerking met scheepseigenaren en de maritieme industrie modellen hebben ontwikkeld. Modellen die vaststellen hoe en met welke middelen bestaande schepen tot groene schepen kunnen worden omgebouwd.

RETROFIT heeft geleid tot:
• Een simulatieomgeving voor het beoordelen van de effecten bij het toepassen van groene technologieën aan boord en een bekend vaarprofiel
• Een simulatieomgeving voor het retrofitproces op een scheepswerf
• Ondersteunende systemen voor het adviseren hoe efficiënt kan worden gevaren
• Een geavanceerd model voor het vaststellen van de economische aspecten van retrofitten

Conferentie ‘To retrofit or not to retrofit’
Het interessante en onconventionele programma trok de interesse van diverse partijen, zoals scheepswerven, scheepseigenaren, toeleveranciers, onderzoeksinstituten en universiteiten. De conferentie, die bijgewoond werd door 65 stakeholders, richtte zich op vier thema’s:
• Groene technologieën voor het retrofitten van schepen
• Het vaststellen van brandstofbesparing en de impact van groene technologieën
• Economische aspecten van groene retrofits
• Efficiënt retrofitten van schepen bij scheepswerven

De ochtendsessies van de conferentie richtten zich op de resultaten van het project. In de middag werd in vier parallelle workshops gediscussieerd over de thema’s. De resultaten van de discussies werden gepresenteerd aan de deelnemers en verder toegelicht door experts.

De belangrijkste conclusies van de discussies zijn:
• De behoefte om meer publieke bewustzijn te creëren welke groene technologieën toegepast kunnen worden en hoe de efficiëntie van retrofitten kan worden vastgesteld
• Het meer beschouwen van de menselijke factor in de vergroening van de scheepvaart en in het proces van retrofitten

Follow-up
Vanuit het project is voorgesteld om een cursus op te zetten waarin de maritieme sector de gelegenheid krijgt om kennis te maken met beschikbare groene technologieën en hoe kan worden vastgesteld welke van deze technologieën het efficiëntst is.

Tevens is voorgesteld om een cursus te ontwikkelen om bewustzijn om zuiniger te varen bij de bemanning aan boord te creëren. Dit werkt, naast dat het beter voor het milieu is, ook kostenbesparend.
Netherlands Maritime Technology gaat hiermee aan de slag.