Richtlijnen voor grootschalige reddingsoperaties met bootvluchtelingen op zee

  • binnenland

De International Chamber of Shipping (ICS) heeft richtlijnen gepubliceerd hoe om te gaan met grote aantallen bootvluchtelingen tijdens reddingsoperaties op zee. In deze zogenoemde Guidance on Large Scale Rescue Operations at Sea staat specifieke informatie voor kapitein en bemanning welke beheersmaatregelen zij kunnen nemen voor de toenemende risico’s voor de veiligheid en de gezondheid.

De zeescheepvaart krijgt de laatste jaren in toenemende mate te maken met de vluchtelingenproblematiek. Een recordaantal bootvluchtelingen heeft in 2014 geprobeerd om de Middellandse Zee over te steken en Europa te bereiken. Dit concludeert het VN-vluchtelingenorgaan UNHCR op 10 december in een rapport. Bij die gevaarlijke overtochten kwamen 3.419 mensen om.

Spliethoff
Koopvaardijschepen zijn verplicht om mensen in nood op zee te redden. Afgelopen weekend was het nog de Erasmusgracht van rederij Spliethoff die op zee tussen Griekenland en Italië 393 Syrische bootvluchtelingen aan boord nam. De vluchtelingen waren op weg naar Italië maar waren op zee in de steek gelaten door hun kapitein.

Veiligheidsproblemen
Voor het redden van levens op zee geldt naast de morele verplichting ook de wettelijke verplichting. Peter Hinchliffe, secretaris-generaal van ICS zegt daarover in een verklaring dat door de grote omvang van de reddingsoperaties aan boord te grote veiligheidsproblemen kunnen ontstaan. ICS waarschuwt ook dat bij het aan boord nemen van bootvluchtelingen, vaak meer dan 200 vluchtelingen in één keer, kapiteins gevrijwaard blijven van juridische disputen rondom asielaanvragen. Aangedrongen wordt bij overheden hun eigen verantwoordelijkheid te nemen om de last voor reders en hun bemanningen niet onevenredig hoog te maken.

Recordaantal
Sinds begin januari zijn volgens UNHCR zeker 207.000 mensen de Middellandse Zee overgestoken, meer dan drie keer zo veel als het vorige recordaantal. In 2011 leidde de oorlog in Libië tot een grote stroom van 70.000 bootvluchtelingen. In 2014 zorgen met name Syrië en Eritrea voor een sterke toename van het aantal vluchtelingen.

Meer… KVNR

Related news

List of related news articles