Rijk moet invloed op haven behouden

Het Rijk moet zijn belang in de Rotterdamse haven behouden. Dat is belangrijk voor de mainport-functie.

Bron: Rijnmond.nl, 15-12-2005;