Rijk steekt veel te weinig geld in binnenhavens

Het Rijk investeert te weinig in de revitalisering van binnenhavens. Dat is de visie van Koninklijke Schuttevaer na een inventarisatie van de haveninfrastructuur. Het Rijk stelt 62 miljoen euro beschikbaar voor de revitalisering van de havens, maar op jaarbasis is zeker 100 miljoen euro meer nodig.
‘Voor een paar miljoen euro kan een gemeente nu eenmaal geen nieuwe binnen- of insteekhaven bouwen’, zegt directeur Kees de Vries van Koninklijke Schuttevaer. ‘De subsidieregeling voor de binnenhavens is een positief signaal van het rijk, maar er moet echt een inhaalslag worden gemaakt. Die honderd miljoen euro extra per jaar is nodig voor kansrijke logistieke concepten, voor verladers die kiezen voor binnenvaart, voor een campagne om verladers te overtuigen van binnenvaart en voor de aanleg van nieuwe binnenhavens. Verder moet de overheid flink meer ambitie tonen. De overheid moet stimuleren dat de goederen die over het water kunnen ook echt over water gaan. Geen sturende modal shift dus, maar stimulering van modal shift.’

Bron: Weekblad Schuttevaer, 08-10-2008;