Rijkswaterstaat geeft nieuw kanaal de naam ‘Máximakanaal’

De nieuwe vaarwegverbinding die Rijkswaterstaat aan de oostkant van ’s-Hertogenbosch aanlegt krijgt de naam Máximakanaal. Het is de eerste vaarweg in Nederland die wordt vernoemd naar de nieuwe Koningin. Het negen kilometer lange kanaal staat in de regio bekend als ‘de omlegging van de Zuid-Willemsvaart’. Door de komst van deze nieuwe vaarweg verbetert de bereikbaarheid van Brabant over water.

Meer Koninginnennamen
De naam ‘Máximakanaal’ sluit goed aan bij drie andere kanalen van Rijkswaterstaat in Zuid-Nederland die ook de namen van Koninginnen dragen. Te weten het Julianakanaal, het Wilhelminakanaal en het Beatrixkanaal. Het Máximakanaal is daarop een mooie aanvulling.

Omlegging Zuid-Willemsvaart: Brabant beter bereikbaar over water
In opdracht van Rijkswaterstaat legt WillemsUnie ten oosten van ‘s-Hertogenbosch een nieuw kanaal aan met een lengte van negen kilometer. De aftakking begint bij Den Dungen en loopt via Rosmalen en natuurgebied De Koornwaard richting de Maas. Twee nieuwe sluizen (sluis Hintham en sluis Empel) overbruggen het verschil in waterniveau. Daarnaast worden er 8 bruggen aangelegd over het toekomstig kanaal. Met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart werkt Rijkswaterstaat aan een beter bereikbaar Brabant over water. Eind 2014 kunnen schepen met maximaal drie lagen containers vanaf de Maas naar de containerterminal in Veghel varen. Daarmee verbetert ook de leefbaarheid in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Openstaande bruggen met rijen wachtende auto’s behoren dan tot het verleden.

Meer… Rijkswaterstaat