Rijkswaterstaat gunt project pilot Zandmotor aan Van Oord en Boskalis

Rijkswaterstaat heeft de aanleg van de Zandmotor gegund aan de Nederlandse aannemerscombinatie Van Oord – Boskalis. De Zandmotor wordt aangelegd voor de kust van Ter Heijde in Zuid-Holland en zorgt voor een grotere kustveiligheid, gecombineerd met kansen voor natuur en recreatie. De totale contractwaarde voor de aannemerscombinatie Van Oord-Boskalis bedraagt € 50 miljoen.

Bron: Rijkswaterstaat, 21-12-2010;