Rijkswaterstaat neemt maatregelen vanwege storm

  • binnenland

Rijkswaterstaat geeft waarschuwingen uit voor verhoogde waterstanden vanwege de storm die vanaf woensdagmiddag over de Waddenzee trekt. De komende dagen krijgt Nederland te maken met storm langs de kust. Dit veroorzaakt langs de hele Noordzeekust verhoogde waterstanden. In het noorden van het land worden zware windstoten verwacht die hinder kunnen opleveren voor weg- en scheepvaartverkeer. (Winterse) neerslag kan voor een zeer drukke donderdagavondspits zorgen. 

In Noord Nederland hebben de verhoogde waterstanden tot gevolg dat woensdagavond rond 21:00 uur de zeesluis Farmsum in Delfzijl afgesloten wordt. Tussen 20:00 uur en 23:00 uur wordt de veerdam in Holwerd afgesloten. De veerdam wordt donderdagochtend 12 januari tussen 7:30 en 10:30 uur ook afgesloten.

Verder zet Rijkswaterstaat technisch adviseurs in op de veerhaven van Holwerd en de zeesluis te Farmsum om extra toezicht te houden.

Scheepvaart
Door de harde wind (boven 8 Beaufort) kunnen mogelijk bepaalde bruggen in de Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl niet meer worden bediend. Dit kan leiden tot stremmingen voor de scheepvaart. Per brug wordt een afweging gemaakt of deze bediend kan worden.

Rijkswaterstaat houdt de verwachtingen voor vrijdag en zaterdag nauwlettend in de gaten en neemt waar nodig maatregelen.

Verhoogde waterstanden
Twee opeenvolgende stormen in combinatie met springtij op de Noordzee veroorzaken de komende dagen verhoogde waterstanden langs de hele kust. Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland worden de waterstanden continu en nauwlettend in de gaten gehouden. Het Watermanagementcentrum Nederland informeert met behulp van waarschuwings- en alarmeringsberichten onder andere waterschappen over de waterstandsverwachtingen. Zo kunnen deze instanties tijdig maatregelen voorbereiden, zoals het sluiten van waterkeringen, het ontruimen van kades en het instellen van dijkbewaking.

Sluiting Hollandsche IJsselkering: in de nacht van woensdag op donderdag sluit de Hollandsche IJsselkering tussen 01.00 uur en 07.00 uur en vervolgens vrijdagmiddag van 12.00 uur tot 22.00 uur.
Mogelijke sluiting Oosterscheldekering: Mogelijk geeft de stormvloed in de loop van vrijdag aanleiding tot sluiting van de Oosterscheldekering.
Mogelijke sluiting Maeslantkering: Het sluitcriterium voor de Maeslantkering is eind 2016 tijdelijk en éénmalig verlaagd van 3,00 naar 2,60 meter +NAP. De voor vrijdag verwachte waterstanden voor Rotterdam zijn op dit moment wisselend, maar bewegen zich rond het sluitcriterium. De kans bestaat dat de Maeslantkering vrijdag in de loop van de dag gaat sluiten.

 

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten