Rijkswaterstaat sloopt REM-eiland

Rijkswaterstaat gaat het voormalig REM-eiland (meetpost Noordwijk) slopen. De meetpost zou oorspronkelijk worden verkocht, maar de verkoop gaat niet door omdat de eisen voor het ontplooien van activiteiten op de Noordzee zijn aangescherpt. Het verkrijgen van een vergunning is hierdoor niet meer mogelijk. Rijkswaterstaat heeft nu besloten de meetpost te slopen en treft hiervoor op dit moment de voorbereidingen. Wanneer de daadwerkelijke sloopwerkzaamheden beginnen is nog niet bekend.

Met het uitkomen van het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 zijn de eisen die gesteld worden aan het ontplooien van activiteiten op de Noordzee aangescherpt. Objecten, installaties of werken zoals een meetplatform, zichtbaar vanaf de kust, zijn alleen binnen de 12-mijlszone toegestaan als het object van zwaarwegend maatschappelijk belang is en niet elders kan worden neergezet.

Het REM-eiland werd in 1974 door Rijkswaterstaat gekocht als meetstation. De meetpost Noordwijk is sindsdien één van de meetpunten in het meetnet Noordzee, waar bijvoorbeeld golfhoogte, watertemperatuur en zoutgehalte worden gemeten. De meetpost deed ook dienst als onderzoeksstation. Dit medegebruik vindt niet meer plaats en meetgegevens kunnen ook via andere methoden of met een meetpaal worden verkregen. Het in gebruik houden van de meetpost Noordwijk is daarmee niet meer nodig.

Bron: Min V&W, 01-08-2005;