Rijkswaterstaat sluit nieuwe raamovereenkomsten voor geo-informatie

  • binnenland

Rijkswaterstaat heeft op 16 april 2014 4 nieuwe raamovereenkomsten met marktpartijen gesloten voor geo-informatie en ecologische geo-informatie. Hierdoor beschikt Rijkswaterstaat ook de komende jaren over cruciale informatie om Nederland leefbaar, veilig en bereikbaar te houden.

Geo-informatie
Geo-informatie is bijvoorbeeld hoogte-informatie zoals het NAP. Dit is van essentieel belang voor het waterbeheer. Of informatie over welke dieren en planten zich bevinden in Rijkswaterstaat-gebieden.

Meer… Rijkswaterstaat 

Related news

List of related news articles