Rijkswaterstaat start bouw nieuwe Meppelerdiepsluis

Rijkswaterstaat start 7 oktober met de bouw van de Meppelerdiepsluis in Zwartsluis. Tijdens deze eerste fase van de werkzaamheden vindt de aanleg van de binnenvoorhaven en binnenhoofd plaats. Daarvoor gaat opdrachtnemer Combinatie Strukton/Reef meerpalen verwijderen, verplaatsen en aanbrengen. Ook worden damwanden getrild aan beide zijden van het Meppelerdiep. Daarnaast wordt op het land gestart met de sloop van de dienstwoningen naast het gemaal en op deze plek de bouw van het nieuwe bedieningsgebouw. De uitvoering van de werkzaamheden vindt deels plaats vanaf het water.

Scheepvaart
Tijdens de werkzaamheden krijgt de scheepvaart te maken met een beperkte vaarwegbreedte. Er is een ponton aanwezig op het Meppelerdiep om de werkzaamheden vanaf het water uit te kunnen voeren. Het ponton ligt afwisselend aan de westzijde en oostzijde van het Meppelerdiep. Hierdoor is de doorvaart op het Meppelerdiep wat smaller, maar wel breed genoeg om een schip te laten passeren. Het ponton blijft liggen totdat de sluis klaar is. De vaarweggebruikers worden met borden geïnformeerd. Er geldt een verbod op hinderlijke vaarbewegingen en een verbod op het ontmoeten en voorbijlopen van schepen. Dit kalenderjaar zijn er geen stremmingen gepland voor de scheepvaart. De eerste stremming (met een duur van 1 dag) vindt in het eerste kwartaal van 2014 plaats.

Meer… Rijkswaterstaat