Rijkswaterstaat test slimme camera’s langs Prinses Margrietkanaal

Van vrijdag 15 juni tot en met maandag 16 juli test Rijkswaterstaat slimme camera’s langs het Prinses Margrietkanaal in Friesland. Zij testen of de software die is aangesloten op de camera’s in staat is afwijkende situaties te detecteren, zoals te snel varende (speed)boten. In eerste instantie wil Rijkswaterstaat met de tests de slimme camera’s verbeteren om in de toekomst gericht met de camera’s te handhaven of problemen op de vaarweg sneller te herkennen.

Rijkswaterstaat zet de camera’s langs het Prinses Margrietkanaal tussen Grou en Terherne. De camera’s meten de snelheid van een langsvarend schip. Naast het water wordt er een LED-bord geplaatst waardoor schippers direct kunnen zien hoe snel ze varen. Daarmee wil Rijkswaterstaat schippers bewust maken van hun vaargedrag en op die manier duurzaamheid en veiligheid bevorderen. Een lagere snelheid betekent minder uitstoot van CO2. Op het kanaal geldt een maximumsnelheid van 12,5 km per uur. Door middel van een controlemeting wordt er gekeken of schippers hun snelheid hebben verlaagd.

Snelheid afstemmen op bruggen en sluizen 
In de toekomst wil Rijkswaterstaat de metingen ook gebruiken om de snelheid van het schip en het bedienen van bruggen en sluizen op elkaar af te stemmen.

Het Prinses Margrietkanaal is onderdeel van de drukbevaren hoofdvaarweg tussen Lemmer en Delfzijl. Er vaart zowel beroepsvaart als recreatievaart. Het is daarom een goede locatie om deze test uit te voeren.

Leermomeneten uit eerdere test
In 2017 heeft Rijkswaterstaat een eerste experiment gedaan met een camerawagen met een slimme camera voor digitaal toezicht. Daarbij werd gekeken naar twee elementen: te snel varen en het varen in verboden gebieden.

Die test vond plaats op de kruising van het Hollandsch Diep en de Dordtsche Kil. Daaruit bleek dat de software verder ontwikkeld moest worden om bijvoorbeeld scheepstypes te herkennen. Ook is er geconcludeerd dat de kwaliteit van de camerabeelden beter moest. Die leerpunten zijn nu verwerkt in deze test.