Rijnland telt intrek vissen bij gemalen

monitoren-web

Trekvissen vanuit de Noordzee weten in grote getale de vispassage bij boezemgemaal Halfweg (Amsterdam) te vinden. In 2012 legde het hoogheemraadschap van Rijnland deze aan. De passage blijkt erg succesvol: in slechts één week tijd migreerden hier afgelopen week al ruim 45.000 glasalen naar de ringvaart van de Haarlemmermeer.

Massale intrek
Boezemgemaal Halfweg is een belangrijk intrekpunt voor glasaal, driedoornige stekelbaars en spiering. Door de vispassage die Rijnland daar heeft aangelegd, vormt het gemaal geen barrière meer. Trekvissen kunnen nu vrij vanuit de Noordzee, via het Noordzeekanaal, door de passage naar de ringvaart van de Haarlemmermeer zwemmen en andersom. Vorig voorjaar migreerden al grote hoeveelheden vis; meer dan 45.000 stekelbaarzen en 50.000 glasalen over een periode van zes weken. Dit voorjaar zullen die aantallen nog spectaculairder zijn. Na de start van de monitoring blijkt dat in slechts één week maar liefst circa 45.500 glasalen door de vispassage zwommen! Dit laat zien dat de passage ook dit jaar opnieuw een enorme aantrekkende werking op vis heeft en voorziet in een grote behoefte.

Meer… Hoogheemraadschap van Rijnland