Roeiers helpen waken over Rotterdamse haven

Woensdagmiddag 18 maart ondertekenen Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam en Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht een samenwerkingsregeling. Als intensief gebruiker van de haven gaan de roeiers vanaf dat moment de havenmeester (tevens ‘port security officer’) en de politie op het water helpen de haven te beveiligen. “Een goede zaak voor de beveiliging van de haven. De roeiers komen frequenter en op nog meer plekken dan het Havenbedrijf of de Zeehavenpolitie. Ze kennen de haven als hun broekzak. Afwijkend gedrag van de havengebruiker onderkennen zij meteen”, aldus Jaap Lems, (rijks)havenmeester en ‘port security officer’.

Periode van extra waakzaamheid
Tijdens een periode van extra waakzaamheid vanwege een verhoogd beveiligingsniveau, kan de ‘port security officer’ een beroep doen op de roeiers als ondersteuning van zijn organisatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld als behoefte is aan aanvullende capaciteit voor het gericht observeren van havenbekkens, schepen, kades en steigers. Het gaat daarbij om het leveren van aanvullende (visuele) informatie en het identificeren van niet-gelabelde vaart, ter ondersteuning van het ‘verkeersbegeleidend systeem’ en het voorzien van extra vaartuigen voor het patrouilleren met aan boord bevoegde functionarissen van die autoriteiten. Deze inzet is geformaliseerd in de actieplannen van politie en havenmeester (Havenbedrijf). De roeiers zetten voor deze taken uitsluitend medewerkers in die daartoe een speciale opleiding hebben genoten en door het Openbaar Ministerie zijn gescreend op goed gedrag.

De roeiers gaan geen concrete beveiligingswerkzaamheden uitvoeren. In het vervolg wordt dus van de roeiers verwacht dat zij gedurende het reguliere basisbeveiligingsniveau opvallende situaties met een mogelijk veiligheidsrisico actief melden aan een door de ‘port security officer’ te benoemen meldpunt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om ongebruikelijke personen of vaartuigen op ongebruikelijke plaatsen. Tijdens de verhoogde beveiligingsniveaus 2 en 3 worden de eerder genoemde extra ondersteunende activiteiten geleverd.

Kennis van haven inzetten
De Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht telt 300 leden. Ze zijn de bootmannen van de haven van Rotterdam. Ze assisteren bij het aan- en afmeren van schepen en verlenen andere diensten aan haven en scheepvaart. Daardoor kennen ze de haven van haver tot gort. De havenmeester en de politie willen graag die expertise gebruiken voor extra beveiliging van de haven. Daartoe is de samenwerkingsregeling opgesteld en ondertekend. Sinds 2004 vervult de havenmeester van Rotterdam tevens de rol van ‘port security officer’ van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de havenbeveiligingswet en andere internationale wetgeving op dit gebied.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 18-03-2009;