Roestig doemt de hoop van Irak op

Vier jaar na de invasie moet Iraks belangrijkste oliebezit in de Golf nog altijd worden beschermd tegen terroristen. Op volle zee, zo’n 80 kilometer van het Iraakse vasteland, doemt uit het niets Iraks hoop op een betere toekomst op: Khawr Al Amaya. Roestig. Beschadigd. Onooglijk.

Bron: Volkskrant, 21-03-2007;