Rondvaartboten blokkeren de Amstel in Amsterdam

Op maandag 20 juni hebben tientalen rondvaartboten de Amstel voor het stadhuis enige tijd geblokkeerd. De rederijen hielden een protestactie tegen het besluit van de gemeente om de markt voor boten langer dan veertien meter opnieuw te verdelen. De markt voor het exploiteren van boten korter dan veertien meter wordt vrijgegeven, meldt NOS

Op dit moment zijn er 135 vergunningen en de rechter heeft geoordeeld dat er sprake is van een ongeoorloofde monopolie. De markt moet dus worden opengebroken. Amsterdam wil haar grachten beter benutten met kleinere en schonere boten, betere spreiding van het vaarverkeer in de stad en meer ruimte voor nieuwe ondernemers. In 2013 is hier de Nota Varen Amsterdam 2.0 voor vastgesteld.