Rondvaartboten gaan betalen voor aanleg bij steigers

Vanaf april moeten rondvaartboten gaan betalen voor het gebruik van de steigers bij het Anne Frankhuis, de Sint Nicolaaskerk en het Muziekgebouw aan ’t IJ. De bedoeling van deze maatregel is toeristen meer gespreid te laten opstappen in het drukke centrum en dat de ondernemers meer bij dragen aan het beheer van het water, de steigers en de kades.

Als de proef, die het hele vaarseizoen geldt, goed verloopt, wordt bekeken of het betaalsysteem ingevoerd wordt voor rondvaartboten bij alle steigers in het centrum. De proef is ontwikkeld in samenwerking met reders, bewoners, bedrijven en de gemeente.

Veel opstoppingen 
Vooral bij het Anne Frankhuis zijn nu op zomerse dagen en feestdagen regelmatig opstoppingen door rondvaartboten bij steigers waar veel gasten op- en afstappen. Ook worden de plekken gebruikt om gasten ter plaatse te werven. Door het betaalsysteem worden reders gestimuleerd het op- en afstappen sneller te laten verlopen, zodat meer reders gebruik kunnen maken van de steigers. De betaling gaat elektronisch, via een chip die al in rondvaartboten is ingebouwd.

€ 1 per minuut
Rederijen gaan als starttarief € 1 per minuut betalen als ze passagiers laten op- en afstappen. Dat lijkt niet veel, maar het is een prijsprikkel. Het tarief kan per locatie naar boven of beneden worden bijgesteld in de proef om te zorgen voor een sneller verloop van opstappen of voor een betere spreiding van de groepen passagiers.

Lagere snelheid en eenrichtingsverkeer
Om de drukte en overlast op het water tegen te gaan is ook per 1 januari 2017 de vaarsnelheid in de grachten verlaagd naar 6 km per uur, en wordt er vanaf april eenrichtingsverkeer ingevoerd op de Prinsengracht.