Roteb controleert schepen op hygiëne

Een schip aan de ketting leggen hebben ze nog niet hoeven doen, maar als de bemanning een gevaarlijke, besmettelijke ziekte als SARS of vogelgriep ons land dreigt binnen te brengen dan zijn de inspecteurs van de Roteb de eersten die ingrijpen. Sinds de invoering van nieuwe wetgeving controleren zogeheten ship sanitation (scheepshygiëne) inspecteurs van de Roteb schepen in de Rotterdamse haven van voor naar achteren en van onder tot boven op naleving van hygiënevoorschriften.

Bron: Nieuwsblad Transport, 27-02-2009;