Rotterdam groenste haven van het jaar

  • binnenland

Tijdens de International Green Shipping Summit 2016 op 17 en 18 oktober  is de Rotterdamse haven verkozen tot Greenest Port of the Year. Deze award is toegekend door de deelnemers en is een blijk van waardering voor de inspanning van iedereen in de Rotterdamse havengemeenschap om de haven te verduurzamen. Meer dan 200 deelnemers uit de internationale scheepvaartindustrie bezochten het evenement. Andere genomineerden voor de Greenest Port of the Year-award waren Antwerpen, Amsterdam en Hamburg.

Energietransitie is prioriteit in Rotterdam
Het Havenbedrijf ziet de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie als één van de topprioriteiten. De scheepvaart speelt daar een belangrijke rol bij met onder andere de overgang naar schonere brandstoffen en efficiëntere voortstuwing en energieverbruik. De scheepvaartsector en het Havenbedrijf werken overigens al op vele onderdelen samen om hier invulling aan te geven.

’s Werelds grootste biobased cluster
Meer in z’n algemeenheid wordt de haven nu nog gedomineerd door olieraffinage, petrochemische industrie, opslag en verbruik van fossiele brandstoffen en energieopwekking met kolen. Dat gaat de komende decennia kantelen. Tegelijkertijd heeft de haven van Rotterdam nu ook al het grootste biobased cluster ter wereld, met een aantal bedrijven dat zich toelegt op de productie van biobrandstoffen en biobased chemie.

In een tijdperk van verandering moet het bestaande voluit ondersteund blijven worden, zo stelt het havenbedrijf. Dat is nodig om de samenleving draaiende te houden en om bedrijven voldoende rendement te kunnen laten maken om te investeren in innovatie en in nieuwe markten. De bestaande, traditionele sectoren worden in de Rotterdamse haven ondersteund en tegelijkertijd wordt er ingezet op nieuwe business, het stimuleren van biobased activiteiten en het ondersteunen van alle mogelijke manieren van innovatie.

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten