Rotterdam Mainport University kent vliegende start

Op maandag 3 september 2012 vond in Rotterdam de opening van het collegejaar 2012 – 2013 plaats. Erik Hietbrink, voorzitter van het College van Bestuur van de STC-Group en Jan Roelof, lid van het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam, luidden daarmee de start in van de Rotterdam Mainport University of applied sciences (RMU), het nieuwe samenwerkingsverband van de STC-Group en de Hogeschool Rotterdam. In totaal ruim 800 studenten volgen een HBO-opleiding bij de RMU. Daarmee kent de RMU een vliegende start.

Innovatie en internationalisering
Met het samenbrengen van deze opleidingen onder een dak, verwacht de RMU een grote bijdrage te leveren aan de scheepvaart- en transportsector. Studenten volgen een op de sectoren toegespitste opleiding die hen voorbereidt op een (internationale) carrière in de scheepvaart, het transport en de procesindustrie. Innovatie en internationalisering zijn daarom belangrijke aandachtspunten binnen de opleidingen van de RMU. Uiteraard is het bedrijfsleven intensief betrokken bij de RMU en wordt er samengewerkt met de TU Delft. Met de RMU is een vloeiende doorstroom mogelijk gemaakt van VMBO- tot en met Masterniveau.

De RMU biedt de volgende HBO-opleidingen
– Maritiem Officier
– Scheepsbouwkunde / Maritieme Techniek
– Logistiek en Technische Vervoerskunde
– Chemische Technologie / Procestechniek

Meer… Rotterdam Mainport University