Rotterdam: Nog even geen ijsbrekers nodig

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de inzet van patrouilleboten om de haven ijsvrij te maken uitgesteld. Door de dooi was het niet nodig om vrijdag al uit te varen, zoals eerder de planning was. Vorige week dinsdag kondigde het Havenbedrijf aan dat het voor het eerst sinds 1996 weer nodig zou zijn om het ijs in de haven te breken.

Bron: Nieuwsblad Transport, 05-01-2009;