Rotterdam Port Fund en NIBC Bank investeren in LNG-tankstation operator Rolande

Investeerder Rotterdam Port Fund en NIBC Bank hebben gezamenlijk een meerderheidsbelang genomen in Rolande, de ontwikkelaar en exploitant van LNGtankstations en producent van bio-LNG. Rolande is opgericht in 2005 en werkt aan een Europees netwerk van LNG-tankstations en helpt logistieke dienstverleners bij de overstap naar LNG als brandstof. Huidig grootaandeelhouder IVECO Schouten behoudt een significant belang in Rolande. Naar verwachting wordt de transactie na het doorlopen van de goedkeuringsprocedures in de eerste helft van 2019 afgerond.

LNG, vloeibaar gemaakt aardgas, is als brandstof interessant voor vooral zwaar wegtransport en scheepvaart. Een door LNG aangedreven motor is schoner en stiller dan een dieselmotor en leidt tot een verminderde uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. In de visie van Rolande is het gebruik van LNG de opstap naar toepassing van bio-LNG, wat additionele voordelen meebrengt en bijdraagt aan een circulaire economie.

Directeur Fred Schouten van IVECO Schouten: “Rolande heeft na de opening in 2013 van het eerste vaste LNG-tankstation in Tilburg de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt naar 13 tankstations. Nu LNG een steeds belangrijkere positie krijgt op de markt is schaalgrootte en uitbreiding naar andere landen in onze visie essentieel. Met de komst van Rotterdam Port Fund en NIBC worden de geplande uitbreidingen versneld mogelijk gemaakt.”

“LNG en bio-LNG spelen een cruciale rol in de verduurzaming van het zwaar wegtransport en de scheepvaart”, aldus CEO Jolon van der Schuit van Rolande. “Wij willen hierin als Rolande een belangrijke rol spelen. De verdere uitrol van ons netwerk van tankstations in Europa en het op de markt brengen van bio-LNG zijn de belangrijkste doelen. Samen met het Rotterdam Port Fund en NIBC kunnen wij onze ambitieuze groeiplannen waar maken.”

Het Rotterdam Port Fund is een onafhankelijk investeringsfonds, dat investeert in innovatieve vernieuwende haven gerelateerde bedrijven met een specifieke focus op duurzaamheid en de energietransitie, die een aantrekkelijk marktvooruitzicht hebben. Het fonds is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, NIBC Bank en een aantal Rotterdamse ondernemers.

NIBC Bank is een ondernemende bank die haar klanten bijstaat op de voor hen meest beslissende momenten met advies, financieringen en investeringen. Vanuit vestigingen in Den Haag, Amsterdam, Brussel, Frankfurt en Londen bedient NIBC Bank 600 middelgrote ondernemingen en ruim 400.000 retail-klanten met klantgerichte producten en diensten.