Rotterdamse haven als banenmotor voor de stad

Onlangs sneuvelde om verschillende redenen het plan om een grote Russische olieterminal te bouwen in de Rotterdamse haven. Hoewel het plan niet alleen voorstanders kende, is het niet doorgaan in ieder geval een streep door de financiële rekening van het Havenbedrijf. Die informatie kon eenvoudig becijferd worden en werd als zodanig in de media besproken. Onbesproken bleef het effect op de werkgelegenheid en het effect op de marktpositie van de Rotterdamse haven.

Gonçalves: “De PvdA-fractie moet met enige regelmaat constateren dat inzicht in werkgelegenheidseffecten voor de stad Rotterdam ontbreekt bij het bespreken en voorbereiden van grote projecten in de haven. Dit terwijl in onze optiek de werkgelegenheid juist van doorslaggevend belang zou moeten zijn. Vandaar dat ik het stadsbestuur heb gevraagd om voortaan deze informatie, waaronder de directe en indirecte werkgelegenheidseffecten, standaard aan te leveren bij het bespreken en voorbereiden van grote projecten in de Rotterdamse haven.”

Meer… PvdA 

Related news

List of related news articles