Rotterdamse haven produceert 10% Nederlandse windenergie

iStock_000012439464Medium

De windturbines in de Rotterdamse haven produceren momenteel zo’n 10% van alle windenergie in Nederland. De bedoeling is dat dit in ieder geval gehandhaafd wordt en liefst zelfs toeneemt. Allard Castelein, President-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, onderschrijft het belang van windenergie. ‘Zo dragen we een flinke steen bij aan de energie-ambitie van ons land en is de haven hard op weg om dé duurzame energiecentrale van Noordwest-Europa te worden.’ 

n de haven zijn zo’n 15 locaties waar nu windturbines staan of geplaatst worden. Ook de zeewering van Maasvlakte 2 is een belangrijke locatie. Castelein: ‘Onze haven biedt op sommige plekken ruimte voor windmolens. Belangrijk hierbij: veiligheid voorop, de scheepvaart en bedrijven en ontwikkeling van de haven mogen geen hinder ondervinden.’

Het Havenbedrijf wil dat er in 2020 voor 300 MW aan windturbines is, genoeg stroom voor 300.000 huishoudens per jaar.

Meer… Havenbedrijf Rotterdam