Rotterdamse haven sluit goed jaar af

De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is ondanks een slecht laatste kwartaal, in 2008 toegenomen tot het recordniveau van 420 miljoen ton. Dit is 2,7% meer dan in 2007. De aanvoer groeide met bijna 4% tot 312 miljoen ton, de afvoer daalde met 0,5% tot 108 miljoen ton. Het massagoed pluste een kleine 4%, het stukgoed bijna 1%. Overig droog massagoed (-7%), roll on/roll off (-1%) en overig stukgoed (-17%) werden minder aan- en afgevoerd. De behandeling van kolen bleef stabiel. De overslag van agribulk (+7%), ertsen en schroot (+9%), ruwe aardolie (+3%), minerale olieproducten (+1%), overig nat massagoed (+10%) en containers (+3%) ontwikkelde zich positief. Records sneuvelden in drie sectoren: minerale olieproducten, overig nat massagoed en containers. In eenheden bleef de doorzet van containers stabiel op 10,8 miljoen TEU.

Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam: “De Rotterdamse haven heeft een uitstekend jaar achter de rug met een recordoverslag, doorgaand hoge investeringen en de start van de aanleg van de Tweede Maasvlakte, begin september. Zo ongeveer vanaf dat moment zette echter ook in hoog tempo de neergang in. Dat relativeert natuurlijk, maar ik blijf positief over de toekomst. Dit vooral vanwege de investeringen: wijzelf een vier miljard tot en met 2020 en de bedrijven meer dan tien. Daarin treedt nog vrijwel geen uitval op. Enkele investeringen leiden bovendien al op korte termijn tot meer bedrijvigheid. Denk aan de tankterminals en de “brammenterminal”. Ook ten aanzien van de overslag ben ik niet pessimistisch. Rotterdam is één van de belangrijke draaipunten van de wereldhandel. Neemt die af, dan gaan wij mee en andersom. Zeker, de overslag zal in 2009 aanvankelijk zéér sterk teruglopen. Gemiddeld kunnen we echter op een 100 miljoen ton per kwartaal uitkomen en vijf tot acht procent inleveren. Het zou mooi zijn als we de 400 miljoen ton vast weten te houden”.

Bron: Port of Rotterdam, 31-12-2008;