Minder CO2 uitstoot Foto Kees Torn

Rotterdamse industrie stootte vorig jaar 3,8% minder CO2 uit

Voor de derde jaar op een rij is de CO2-uitstoot van de Rotterdamse industrie vorig jaar gedaald. De belangrijkste oorzaak is een verschuiving in de elektriciteitsproductie van kolencentrales naar gasgestookte centrales. Daarnaast was er een stijging te zien in de raffinagesector. Enerzijds komt dat omdat enkele raffinaderijen in de jaren ervoor deels stil lagen voor onderhoud. Anderzijds is de productie van schonere brandstoffen toegenomen. Schonere brandstoffen zorgen voor een betere luchtkwaliteit, maar het maken ervan vergt meer energie.

Minder CO2 uitstoot Foto Kees Torn
Minder CO2 uitstoot Foto Kees Torn
Minder CO2 uitstoot. Foto, Kees Torn.

De piek van de CO2-uitstoot in Rotterdam lag in 2016. Toen werden nieuwe kolencentrales in gebruik genomen, terwijl de oude ook nog operationeel waren. Sinds 2016 is de uitstoot afgenomen met 17,3 procent. In 2019 bedroeg de afname 3,8 procent.

Om stapsgewijs toe te werken naar een CO2-neutrale haven en industrie in 2050, werkt het Havenbedrijf Rotterdamsamen met bedrijfsleven en overheid aan een reeks projecten. Voorbeelden daarvan zijn de benutting van restwarmte voor woningbouw en kassen, CCUS (afvang, transport en opslag van CO2 onder de Noordzee; het Porthos project), opwekking van groene stroom, productie van blauwe en groene waterstof, en circulaire productieprocessen als chemische recycling (waste-to-chemicals, pyrolyse).