Royal Haskoning neemt deel aan bedrijvencoalitie Green Deal Offshore Windenergie

Bijna 50 bedrijven hebben zich inmiddels aangesloten bij de Bedrijvencoalitie van de Green Deal Offshore Windenergie. Deze coalitie is op 30 november 2011 door de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) gepresenteerd aan Bert de Vries, plaatsvervangend directeur-generaal van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Dat gebeurde tijdens de grote Europese beurs OFFSHORE 2011 van EWEA in de RAI.

De Green Deal Offshore Windenergie die NWEA heeft gesloten met minister Verhagen van EL&I en staatssecretaris Atsma van I&M, gaat uit van een forse kostprijsreductie voor windenergie op zee. Innovatie en proeftuinen zijn in de Green Deal gekoppeld aan verdere beleidsontwikkeling om offshore windparken mogelijk te maken. Doel is de condities te scheppen voor grootschalige uitrol op het Nederlands deel van de Noordzee. De bedrijvencoalitie onder de vlag van NWEA zet in op het onderdeel innovatie uit de Green Deal.

Meer… Royal Haskoning