Ruim een miljoen euro Lotto-geld voor de watersport

Dit jaar ontvangt de Nederlandse sport een recordbedrag van 47 miljoen euro uit de Lotto-afdracht van 2008. Het geld wordt verdeeld over ruim 70 sportbonden, waaronder ook het Watersportverbond. Dit weekend kreeg het Verbond een symbolische cheque overhandigd ter waarde van ruim 1 miljoen euro, tijdens de algemene ledenvergadering in Bunnik.

“De afdracht van Lotto gaat via NOC*NSF naar de bonden. De bonden hebben een verdeelsleutel gemaakt, die aansluit bij de Sportagenda 2012. Bij de toewijzing van de bedragen wordt per bond gekeken naar zaken als ‘Top 10’ resultaten, plannen met betrekking tot ‘Leven Lang Sporten’, ontwikkeling van de eigen sport etcetera,” aldus Erica Terpstra, voorzitter van de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF.

Jarenlange steun
“Het Watersportverbond is verheugd met de jarenlange steun van de Lotto. Met deze middelen kunnen we onze doelstellingen op het gebied van topsport en breedtesport vormgeven. Zo zijn er verschillende schoolsportdagen georganiseerd, waarbij kinderen kennis hebben gemaakt met de watersport. Allemaal met steun van de Lotto,”, aldus Hugo Snoekc, voorzitter van het Watersportverbond.

Opbrengst naar de sport
De Lotto heeft over 2008 een omzetgroei van 7% gerealiseerd. Van de netto-opbrengst van Lotto en Toto gaat 73,5% naar sport en lichamelijke vorming. Daarnaast sponsort Lotto ook zes sportbonden, het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, de Nederlandse Volleybal Bond, de Bob en Slee Bond Nederland, de Koninklijke Nederlandse Zwembond en de Judo Bond Nederland, én bovendien landelijke sportieve initiatieven zoals de Nationale Sport Week.

Bron: Watersportverbond, 23-11-2009;