Russische regering: containervervoer niet belemmeren

Het Russische verkeersministerie heeft zich uitgesproken tegen het plan van de douane van dat land om inkomend containerverkeer over de weg voortaan te weren. Wordt dat plan in de huidige recessie uitgevoerd, dan zou dit duizenden banen kosten bij Russische wegvervoerders, die een belangrijk aandeel in dit containervervoer hebben.

De douane stelde onlangs een plan op om vervoer van importcontainers groter dan twintig voet over de weg voortaan te verbieden. Dat vervoer zou voortaan over zee of per spoor moeten plaatsvinden.

Bron: Nieuwsblad Transport, 04-06-2009;