RvS stelt uitspraak over boomkorverbod uit

De Raad van State heeft de uitspraak over boomkorvisserij in Natura 2000-gebieden op de Noordzee voor de tweede maal verlengd.

Op 16 april behandelde de Raad van State een verzoek van Greenpeace uit 2009 aan het ministerie om handhavend op te treden tegen de boomkorvisserij in de aangewezen danwel aangemelde Natura 2000-gebieden in de Noordzeekustzone, Voordelta en Doggersbank. De toenmalige minister van LNV weigerde dat. Voor de Noordzeekustzone en Voordelta zijn inmiddels maatregelen getroffen.

Meer… Visserijnieuws