RWS bodemonderzoek in Noordzee afgerond voor zandwinning

De afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat met het onderzoeksschip ‘Zirfaea’ 350 gaten in de bodem van de Noordzee geboord. Elk gat was zo’n 6 tot 7 meter diep. Met deze informatie kan Rijkswaterstaat de dwarsdoorsnede van de verschillende lagen zand, klei, slib en stenen van de bodem onderzoeken.

Dit is nodig voor de winning van zand wat vlak voor de kust. Dat zand wordt vlak voor en op de kustlijn zelf gespoten zodat de kustlijn op zijn plek blijft liggen en Nederland goed beschermd tegen de zee.