Samenwerking in Rotterdam maakt duurzaamheid echt economisch rendabel

Cofely West Industrie opende gisteren haar nieuwe duurzame hoofdkantoor aan de Willigestraat in Rotterdam. Met de opening van het nieuwe pand wil de technisch dienstverlener ook andere ondernemers uitdagen om duurzamer te ondernemen. Daarom maakte Cofely van de gelegenheid gebruik om samen met Rotterdamse industriële ondernemers na te denken over duurzaamheid. Onder leiding van dagvoorzitter Chazia Mourali wisselden directies van de Rotterdamse industrie en branche verenigingen van gedachten over dit complexe thema en de daarbij behorende kansen en bedreigingen. Ook de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, astronaut André Kuipers en Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam deelden hun inspirerende visies met de genodigden.

In het nieuwe hoofdkantoor staat duurzaamheid centraal. Naast de duurzame technologische oplossingen van Cofely zelf – zoals een warmte-koudeopslag installatie, daglichtafhankelijke lichtsterkteregeling en LED-verlichting op het buitenterrein – is er onder andere gebruikt gemaakt van recyclebaar meubilair en vloerbedekking. “Met dit nieuwe pand willen wij Rotterdam duurzamer maken. We hopen op onze weg naar een duurzame toekomst ook andere ondernemers te inspireren om duurzaam te ondernemen. Dit doen we door tijdens deze opening een platform te creëren waar ondernemers ervaringen met elkaar kunnen delen”, aldus Ruud Schenk, algemeen directeur Cofely West Industrie.

Ideeën uitwisselen
Een kleine 200 directieleden van Rotterdamse ondernemingen kwamen naar de Willigestraat in Rotterdam. Na inspirerende speeches waarin Ahmed Aboutaleb, André Kuipers en Paul Smits hun visie gaven op duurzaamheid, was het tijd voor een zaaldiscussie.

“Evenwicht met de natuur op aarde is zeer belangrijk. Als het misgaat op aarde kunnen we nergens heen. Met onze kennis, observaties én technologische ontwikkelingen kunnen we sneller in evenwicht komen. Dit moet doordringen bij bedrijven en in de markt”, aldus André Kuipers, astronaut.

Burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb: “Duurzaam ondernemen is een krachtenspel van beleidsmakers en ondernemingen waarin elke partij belangrijk is. Duurzaamheid kost geld op korte termijn maar we moeten wel het grotere verhaal zien. Het is fantastisch dat we wetenschappelijke kennis vanuit de ruimte kunnen vertalen naar gebruik bij de mens. Er is geen economie zonder duurzame economie.”

Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam, daagde de zaal uit om na te denken over innovatie. “Een duurzame haven economie kan alleen bereikt worden door middel van innovatie. Het is belangrijk om bedrijven bij elkaar te brengen, om samen bewust te worden en na te denken over duurzaamheid én samen te werken. Denk eens na over uw innovation demand. Dit kan het duurzaamheidsproces op gang brengen. Bouw groene targets in en ga op zoek naar partijen die dit kunnen oplossen.”

Ruud Schenk, algemeen directeur Cofely West Industrie: “Ik geloof in een gezamenlijke kracht tussen partijen onderling. Duurzaamheid is niet aan de mens en/of de techniek alleen, de kracht van gezamenlijke ontwikkeling door diverse ondernemingen is erg belangrijk. We moeten af van de traditionele rollen; het willen delen van kennis is de verandering die nodig is om duurzaamheid echt te laten gebeuren.”

Meer… Cofely GDF Suez