Samenwerking met Japan in marine energy

  • de sector

De Nederlandse branchevereniging Energie uit Water (EWA), het Dutch Marine Energy Centre (DMEC) en de Japanse Ocean Energy Assocation ondertekenden eind oktober een intentieverklaring voor verdere samenwerking tussen Nederland en Japan als het gaat om de ontwikkeling van mariene energietechnologieën. Dit moet onder meer bijdragen aan de internationale groei van energie uit water en het terugdringen van de wereldwijde Co2-uitstoot. Het akkoord kwam tot stand tijdens de Offshore Energy Exhibition & Conference in Amsterdam.

Japanse handelsmissie 
De delegatie van de Japanse Ocean Energy Assocation was onderdeel van een Japanse handelsmissie die eind oktober Nederland aandeed. De delegatie bracht onder meer een bezoek aan innovatieve Nederlandse energiebedrijven en testfaciliteiten en ook aan het Tidal Testing Centre in Den Oever waar ook Antea Group bij betrokken is. Verder spraken alle partijen over de wereldwijde kansen die er liggen als het gaat om energie uit water.

Volgend jaar brengt de Nederlandse delegatie een bezoek aan Japan.

 

Related news

List of related news articles