Samenwerking voor economische versterking Drechtsteden

Het Drechtstedenbestuur heeft de leden van de Economic Development Board van de Drechtsteden benoemd. De Board is een strategische samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs die zich inzet voor het versterken van de economische regio Drechtsteden.

Het platform kan economische doelen, kansen en ontwikkelingen agenderen, bundelen, initiëren, opschalen en stimuleren. De Board bundelt de krachten van ondernemers, onderwijs en overheid, hetgeen in de toekomst moet leiden tot meer werkgelegenheid en innovaties. Daarbij zoekt de Board de aansluiting bij bestaande structuren.

Leden van de Economic Development Board:

  • Peter van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis
  • Sander Steenbrink, General Manager Corporate Research & Development Boskalis
  • Sylvia Boer, Head of Communications Damen Shipyards Gorinchem
  • Ben Maelissa, Managing Director Danser Group
  • Steven Soederhuizen, Vice President en Managing Director Aerostructures Fokker
  • Derk Loorbach, hoogleraar sociaal-economische transities Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur onderzoeksinstituut DRIFT
  • Marloes de Vries, lid van het College van Bestuur Da Vinci College
  • Jaap Paans, burgemeester Gemeente Alblasserdam
  • Gerard Schouw, voormalig D66-Kamerlid, algemeen directeur Nefarma

De Board kan zelf via ‘wildcards’ ook nog twee leden benoemen. Eén van hen is de Dordtse ondernemer Nils Kleingeld, die vrijdag 20 januari 2017 tijdens de eerste bijeenkomst van de Board is benoemd.

Breed draagvlak bij het bedrijfsleven
De Board staat onder leiding van voorzitter Sjoerd Vollebregt, die een nauwe band met de Drechtsteden heeft. Hij was van 2002 tot 2014 CEO bij Stork en Fokker Technologies in Papendrecht. In de afgelopen tijd heeft hij met een groot aantal directeuren van bedrijven uit diverse sectoren in de Drechtsteden gesproken. Daarbij werd opnieuw duidelijk dat er bij het bedrijfsleven een breed draagvlak is.

Vanuit het Drechtstedenbestuur is Anouk van Eekelen (regionaal portefeuillehouder Economische profilering en acquisitie) verantwoordelijk voor de Board.

Related news

List of related news articles