Samenwerking naar overnachtingshaven Lobith een feit

  • binnenland

De intentieovereenkomst om een overnachtingshaven nabij Lobith te realiseren is getekend. Donderdag 20 december 2012 hebben gedeputeerde Josan Meijers , hoofdingenieur-directeur Joke Cuperus en wethouder Jos Lamers een handtekening gezet. Hiermee leggen provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en gemeente Rijnwaarden de afspraken vast over de manier waarop zij samenwerken bij het voorbereiden van de voorkeursbeslissing en het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met afspraken voor de uitvoering van de voorkeursbeslissing.

Overnachtingshaven nabij Lobith
Provincie Gelderland heeft van het ministerie van I&M de opdracht gekregen om tot een locatiekeuze voor een nieuwe overnachtingshaven nabij Lobith te komen. Provincie gaat deze opdracht samen met Rijkswaterstaat en gemeente Rijnwaarden uitvoeren. Zij gaan drie potentiële locaties objectief onderzoeken op de mate van geschiktheid. Het betreft de Beijenwaard, Bijland en Oude Waal.Veilige en vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer is voor de overheid belangrijk. Overnachtingshavens bieden schippers een veilige mogelijkheid om op gezette tijden rust te nemen, zoals dat ook geldt voor vrachtwagenchauffeurs. De bestaande haven bij Lobith heeft niet voldoende capaciteit. Er moet een grotere haven komen van circa 40 hectare met voldoende ligplaatsen (circa 70), ook voor grotere schepen.

Inspraak op voornemen
Vanaf 20 december 2012 tot en met 30 januari 2013 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage. Dit is de kennisgeving van het voornemen tot het opstellen van een gecombineerde plan- en projectMER voor de overnachtingshaven bij Lobith. Tijdens deze inspraakperiode is er de gelegenheid om zienswijzen in te brengen. De Notitie, en informatie over de wijze waarop zienswijzen kunnen worden ingediend, is te vinden op www.gelderland.nl/overnachtingshaven

Informatiemarkt 17 januari
Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en gemeente Rijnwaarden organiseren in verband met het ter inzage leggen van deze notitie een informatiemarkt. Geïnteresseerden kunnen er terecht om geïnformeerd te worden over het project. De informatiemarkt is donderdag 17 januari tussen 19.00 en 21.00 uur in het gemeentehuis te Lobith.

 

Related news

List of related news articles