Samenwerkingsverband Maritime Delta op koers

Samenwerkingsverband maritieme sector zet in op innovatief mkb en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

De maritieme sector in Zuid-Holland is een motor van zowel de regionale als de nationale economie. Om innovatief vermogen op te bouwen en de internationale positie van de sector te versterken, sloten bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden in 2013 een verbond: Maritime Delta. Op 19 november 2014 stemden de partners in met het programma voor 2015/2016.

Circa 4.000 bedrijven in de regio Rijnmond-Drechtsteden-Gorinchem zijn actief in onder meer scheepsbouw, waterbouw, offshore, havens en maritieme dienstverlening. De sector biedt werk aan meer dan 43.000 mensen. Om deze uitgangspositie verder uit te bouwen, is aansluiting tussen onderzoek, onderwijs, arbeidsmarkt, productontwikkeling en marketing een vereiste. Met dit oogmerk is Maritime Delta in november 2013 van start gegaan.

Op stoom
Het initiatief is goed op stoom gekomen. Regionale samenwerking tussen de maritieme maakindustrie en zakelijk dienstverleners op het gebied van innovatie, arbeidsmarkt, promotie, acquisitie en investeringen zit in de lift. Burgemeester van Dordrecht Arno Brok: ‘Tachtig ondernemingen zijn door een mkb-consulent bezocht en geïnformeerd over mogelijkheden voor subsidie, innovatie en samenwerking met onderwijsinstellingen.’ In het hbo gaan studenten door middel van stages en duaaltrajecten bij mkb-bedrijven in de leer. Een regionaal acquisitieplan, om buitenlandse bedrijven aan trekken, is in de maak. Over de rolverdeling in het samenwerkingsverband zegt Brok: ‘Het gaat om de ondernemers en het onderwijs, de overheden verbinden en zorgen voor de smeerolie.’

Klanten zoeken concepten
VAF Instruments, producent van meet-, regel- en controle-instrumenten, is een schoolvoorbeeld van een succesvol regionaal mkb-bedrijf met een internationale afzetmarkt dat aan de weg timmert door flink te investeren in innovatie. Ruim 90 procent van de productie betreft export. Het bedrijf is wereldmarktleider in de eigen nichemarkt. Om deze voorsprong te behouden, moet het bedrijf kunnen inspelen op een veranderende vraag. Adjunct-directeur Marc van Wingerden: ‘Er is behoefte aan verduurzaming, meer efficiency, compliance. Klanten zijn op zoek naar concepten. Hiervoor zijn een nieuwe “smart” maakindustrie en samenhang in de keten onontbeerlijk. Ook hebben we een tekort aan geschoold technisch personeel.’

Onderwijs en praktijk
Differentiatie in opleidingsniveau en praktijkgericht onderwijs staan hoog op de agenda. ‘Er is heel veel te koop’, stelt Ron Kooren, bestuurder van STC-Group, de onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie. ‘We werken samen met Hogeschool Rotterdam, TU Delft, maar ook met een roc zoals het Da Vinci College.’ Marloes de Vries, bestuurder van deze instelling, vertelt over projectonderwijs in de Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht. ‘Mkb-bedrijven en leerlingen werken hier aan concrete oplossingen voor opdrachtgevers in, bijvoorbeeld, de scheepvaart. De leerlingen leren zo waar bedrijven mee bezig zijn.’

Heldere koers
Als het over hightech-maakindustrie gaat, is Zuid-Holland de regio met de hoogste toegevoegde waarde in Nederland. Die waarde zit voor een belangrijk deel in de maritieme sector. ‘Hoe kan het’, vraagt Rinke Zonneveld, directeur InnovationQuarter, zich af ‘dat we elkaar zo slecht kennen en aanvullen?’ Maritime Delta brengt hier verandering in door mkb-bedrijven in staat te stellen om nog innovatiever te worden. Dit gebeurt door samenwerking en kennisuitwisseling te stimuleren en door consortia te helpen vormen. ‘Ook willen we bedrijven die nieuwe technologie ontwikkelen een groeispurt laten maken door in ze te investeren.’ Tussen onderwijs en arbeidsmarkt is nog een brug te slaan, zegt Zonneveld, net zoals er een opgave ligt om meer aandacht te generen voor de sector als geheel. ‘Ten slotte willen we meer buitenlandse bedrijven naar deze regio halen om de sector sterker te maken.’ Maritime Delta vaart een heldere koers.

Meer… Maritime Delta