Sanering van het asbestschip Otapan ligt goed op schema

De asbestsanering van de voormalige zwaveltanker Otapan in de Waalhaven verloopt voorspoedig. Dat melden de milieudienst DCMR en de VROM-Inspectie. Op 1 juli moet de Otapan officieel vrij zijn van de kankerverwekkende stof.

Bron: Port of Rotterdam, 18-04-2007;