Schat aan historische gegevens voor iedereen beschikbaar

  • binnenland

De gegevens uit de Deense Sonttolregisters over de 18de eeuw zijn vanaf 16 mei online voor iedereen beschikbaar. Zij staan in de database ‘Sonttolregisters online’ op de website www.soundtoll.nl . Op 16 mei geven onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en Tresoar een demonstratie van de nieuwe gebruiksmogelijkheden die de site biedt aan professionele onderzoekers en amateurs. De registers bieden een schat aan informatie over scheepvaart en economie in eerdere eeuwen.

Lees verder… Rijksuniversiteit Groningen

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten